Rzeźba Ludowa

Mieczysław Gaja

Prezydent RP dla naszych artystów


POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 września 2010 r.

o nadaniu odznaczeń

(M.P. z dnia 12 listopada 2010 r.)

Rej. 94/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy twórczej:


ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Gaja Mieczysław


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski