Rzeźba Ludowa

Mieczysław Gaja

Szkółka Rzeźbiarska w Łukowie jest związana z Łukowskim Ośrodkiem Rzeźby Ludowej w Łukowie. Od 1994r prowadzone są warsztaty z utalentowaną młodzieżą ze szkół podstawowych i gimnazjalnych Łukowa i okolic, w celu przekazania im umiejętności warsztatowych, połączonych z nauką rzeźbienia w drewnie przy zachowaniu tradycyjnej treści i formy współczesnej rzeźby ludowej regionu łukowskiego.


Celem działalności „Szkółki” jest upowszechnianie wśród młodzieży tradycyjnej rzeźby ludowej, wyszukiwanie młodych talentów, kształtowanie ich umiejętności warsztatowych, poznanie podstaw teoretycznych i praktycznych wykonywania rzeźby w drewnie, organizowanie przeglądu dorobku twórczego oraz upowszechnianie osiągnięć twórczych dzieci i młodzieży poprzez organizowanie przeglądów twórczości, konkursów i wystaw.


Szkółka rzeźbiarska Mieczysław Gaja Łuków


Prace swoje młodzież wykonuje z jednego kawałka drewna lipowego, są to przeważnie pojedyncze rzeźby i płaskorzeźby o tematyce sakralnej oraz rzeźby świeckie związane z pracą wsi. Prace młodzieży są proste, zrozumiałe dla wszystkich i bardzo kolorowe. 


Liczne rzeźby przedstawiają folklor wsi polskiej, często przy tradycyjnych zajęciach tj. kobieta z kurą, masielnicą, z koszem, kapela wiejskich muzykantów i inne. Osiągnięcia twórcze młodych rzeźbiarzy były prezentowane na licznych wystawach organizowanych przez Muzeum Regionalne w Łukowie, Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Lublinie, Muzeum Okręgowe w Siedlcach, Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podl.

Udział w konkursach i wystawach daje szansę młodym twórcom do prezentowania swojego dorobku artystycznego, oraz bezpośredniego spotkania z indywidualnym odbiorcą swojej twórczości, co dla młodego rzeźbiarza jest dużym zaszczytem i wyróżnieniem. Młodzież zachęcona sukcesami twórczymi i możliwością doskonalenia swoich umiejętności, pragnie kontynuacji działalności Szkółki Rzeźbiarskiej. 


Szkółka rzeźbiarska Mieczysław Gaja Łuków


Zajęcia w Szkółce Rzeźbiarskiej prowadzą Mieczysław Gaja i Mieczysław Zawadzki, ucząc młodzież trudnej sztuki rzeźbienia w drewnie przekazując im niezbędne wskazówki i praktyczne umiejętności warsztatowe. Czesława Gaja uczy malowania, lakierowania i ozdabiania kolorową polichromią wykonanych przez młodzież rzeźb. Nieodzownym elementem warsztatów jest zapoznanie uczestników z tradycją ludową łukowskiego ośrodka rzeźbiarskiego i regionu podlaskiego. Od 1994r uczestniczyło w zajęciach szkółki około 140 osób.


 Mieczysław Gaja Łuków Szkółka rzeźbiarska


Konkursy i wystawy młodych twórców ze Szkółki Rzeźbiarskiej w Łukowie

 1. Wystawa i konkurs „Sztuka Ludowa Południowego Podlasia 95” Międzywojewódzka Komisja Konkursowa wysoko oceniła nadesłane prace młodych twórców i przyznała nagrody i wyróżnienia.
 2. Konkurs „Twórczość ludowa między Wisłą i Bugiem” i udział w wystawie pokonkursowej w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych w Lublinie w 1999r.
 3. Wystawa i konkurs „Sztuka Ludowa Południowego Podlasia 99”- nagroda specjalna dla młodzieży ze Szkółki Rzeźbiarskiej z Łukowa oraz podziękowanie za przekazane prace konkursowe, które wzbogaciły współczesną sztukę ludową regionu podlaskiego.
 4. Podziękowanie oraz gratulacje od Burmistrz Miasta Łukowa z okazji zdobycia nagrody specjalnej w XVII Między wojewódzkim Konkursie „Sztuka Ludowa Południowego Podlasia 99”.
 5. Wystawa i konkurs „Sztuka Ludowa Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza” 2000r - III nagroda.
 6. Wystawa i konkurs „Przegląd Rękodzieła Lubelszczyzny – Lublin 2002” – wyróżnienie specjalne w dziedzinie rzeźby przyznane przez Zarząd Fundacji „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie.
 7. Wystawa indywidualna „Rzeźba ludowa” Mieczysława Gaja i Szkółki Rzeźbiarskiej w 2005r w Muzeum Regionalnym w Łukowie. Konkurs „Rzeźba ludowa” w twórczości dzieci i młodzieży ze Szkółki Rzeźbiarskiej. Młodzież otrzymała w konkursie nagrody i wyróżnienia oraz pamiątkowe dyplomy za udział w nauce rzeźbienia.
 8. W 2006r w konkursie „Odkrywamy Młode Talenty”- młodzież ze Szkółki Rzeźbiarskiej otrzymała liczne nagrody, wyróżnienia oraz dyplomy za uczestnictwo w szkółce rzeźbiarskiej.
 9. Wystawa „Przegląd dorobku twórczości ludowej wśród dzieci i młodzieży ze Szkółki Rzeźbiarskiej 2007r - wyróżnienia specjalne i wyróżnienia.
 10. Wystawa „Święci pańscy w rzeźbie ludowej" zorganizowana przez Muzeum Regionalne w Łukowie - 2008r.
 11. Wystawa indywidualna „Rzeźba ludowa Mieczysława Zawadzkiego i Szkółki Rzeźbiarskiej” 2008r w Muzeum Regionalnym w Łukowie.
 12. Wystawa indywidualna Mieczysława Gaja „Mistrz i uczniowie” zorganizowana przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Lublinie w 2009r.
 13. Konkurs „Ludowe talenty” i wystawa po konkursowa Szkółek Rzeźbiarskich z Łukowa i Woli Gułowskiej pod patronatem Starosty Łukowskiego – 2010r, młodzież otrzymała czołowe nagrody i wyróżnienia.
 14. Dyplom dla Szkółki Rzeźbiarskiej w Łukowie za udział w konkursie rzeźbiarskim „Ludowe talenty”.


 Mieczysław Gaja Łuków Szkółka rzeźbiarska


 1. Podziękowanie za szerzenie edukacji regionalnej poprzez prezentację sztuki ludowej podczas spotkań z uczniami Zespołu Szkół w Czerśli.
 2. Podziękowanie za zapoznanie z dorobkiem swej twórczości, instrukcje i możliwość wypróbowania własnych sił podczas próby pracy z drewnem – Zespół Szkół Specjalnych w Łukowie - 2009r.
 3. Podziękowanie za przeprowadzenie warsztatów rzeźbiarskich i inspirowanie młodzieży do częstszych spotkań ze sztuką – Gimnazjum w Łukowie - 2009r.
 4. Warsztaty rzeźbiarskie „Ścieżki tradycji” - Warszawa - 2007r.
 5. Pokazy nauki rzeźbienia odbywają się dla szkól z Łukowa i okolic w Pracowni Rzeźbiarskiej w Łukowie.
Prace najzdolniejszych młodych twórców w 2008r zakupiło do swoich zbiorów Muzeum Regionalne w Łukowie. W 2010r przygotowywane były dwa wnioski młodych rzeźbiarzy o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie. 


Szkółka rzeźbiarska z Łukowa. Mieczysław Gaja

Szkółka rzeźbiarska Mieczysław Gaja Łuków

Szkółka rzeźbiarska Mieczysław Gaja Łuków


Prezent dla łukowskiego muzeum

Prezes łukowskiego oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych Mieczysław Gaja przekazał do Muzeum Regionalnego w Łukowie blisko 80 rzeźb. To prace powstałe podczas zajęć prowadzonych w ,,Szkółce rzeźbiarskiej”, która przez ponad 14 lat działała przy łukowskim muzeum.

„Szkółka rzeźbiarska” przez ponad 14 lat działała przy łukowskim muzeum. Powstała w 1994 roku i była ściśle związana z Łukowskim Ośrodkiem Rzeźby Ludowej. Celem jej działalności było zachowanie tradycyjnych wzorów i motywów rzeźby ludowej, wyszukiwanie młodych talentów, kształtowanie ich umiejętności, organizowanie konkursów, wystaw oraz przeglądów dorobku twórczego młodzieży, a także propagowanie ich osiągnięć twórczych. Na początku zajęcia prowadzone były w Łukowie w pomieszczeniach znajdujących przy ul. ks. Brzóski, następnie przy Al. Kościuszki oraz przy ul. Piłsudskiego, w specjalnie utworzonej obok placówki muzealnej pracowni rzeźbiarskiej. Tajniki trudnej sztuki rzeźbienia przekazywali doświadczeni artyści rzeźbiarze: Mieczysław Gaja i Mieczysław Zawadzki, natomiast Czesława Gaja uczyła malowania i ozdabiania kolorową polichromią wykonanych przez młodzież rzeźb. W ciągu tych kilkunastu lat w zajęciach udział wzięło ponad 150 osób. Dorobek twórczy młodzieży uczęszczającej do szkółki był prezentowany na wielu wystawach i konkursach regionalnych takich jak min. ,,Sztuka ludowa południowego Podlasia”, ,,Twórczość ludowa między Wisłą i Bugiem” oraz ,,Odkrywamy młode talenty”.

Rzeźby powstałe podczas zajęć odbywających się w łukowskiej ,,Szkółce rzeźbiarskiej” zostały przekazane do Muzeum Regionalnego w czwartek 23 sierpnia. Przekazał je prezes łukowskiego oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych Mieczysław Gaja. (źródło)


Rzeźba dla Muzeum Regionalnego Gaja Mieczysław