Rzeźba Ludowa

Mieczysław Gaja

Udział w wystawach stanowi istotny element kariery artystycznej. Wystawy oferują platformę, na której artysta może prezentować swoje prace szerszej publiczności, docierać do krytyków sztuki, kolekcjonerów i innych artystów. Poprzez ekspozycje swoich prac, artysta nie tylko dzieli się własną wizją, ale również promuje i kultywuje dziedzictwo kulturowe swojego regionu. Wystawy są ważnym narzędziem edukacji publicznej, ukazującym bogactwo i różnorodność rzeźbiarstwa ludowego.


 • Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.
 • Wystawa „Polska nasz dom" - Lublin - 1984.
 • Staromiejski Dom Sztuki Ludowej w Warszawie – 1986.
 • Wystawa „Łukowski Ośrodek Rzeźby Ludowej" w Krajowym Domu Twórczości Ludowej Lublinie - 1987.
 • Wystawa pokonkursowa „Sztuka Ludowa Południowego Podlasia 1987" - Biała Podlaska.
 • Wystawa „Z kraju Chopina pod niebo Paryża" - Francja - 1990.
 • Wystawy w Fundacji CEPELIA, DESA i ARS POLONA w Warszawie.
 • Muzeum Okręgowe w Siedlcach, Lublinie, Toruniu, Białej Podlaskiej.
 • Instytut and Museum of Fantasty and Play – USA.
 • North American Indian and Eskimo Art – Tesugue.
 • Wystawa - Galeria Alte Schule – Wittstedt – 1995.
 • Volkskunst Aus Polen Ausstellung – Gettingen Niemcy Zachodnie – 1990.
 • Wystawa - Międzynarodowe Targi Gdańskie – Gdańsk, Gdynia – 2000.
 • Wystawa pokonkursowa „Sztuka Ludowa Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza - Siedlce - 2000.


Przejście przez morze Mieczysław Gaja Łuków Aka Noego Mieczysław Gaja Łuków


 • Polish Biblical Folk Art – Provo UT – 2001.
 • Wystawa Szopek Krajów Unii Europejskiej – Lublin 2006.
 • Wystawa „Rzeźba ludowa” - Muzeum Regionalne w Łukowie – 2005, 2008, 2010, 2011.
 • Wystawa „Mistrz i uczniowie” Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Lublinie – 2009.
 • Filharmonia Lubelska – wystawa łukowskich twórców – 2009.
 • Wystawa „Rzeźba ludowa” Centrum Kultury w Lublinie - 2010.
 • Wystawa „Dziś są moje urodziny”- Muzeum Regionalne w Łukowie – 2010.
 • Wystawa „Mistrzowie Sztuki Ludowej” - Muzeum Regionalne w Łukowie - 2011.
 • Wystawa „Rzeźby Ludowej” w Galerii MGCK w Rykach - 2012.
 • Wystawa pokonkursowa za rzeźbę „Szopka” zorganizowana przez Arche SA i Stowarzyszenie Wspólnota Nadbużańska - Siedlce 2012.
 • Wystawa „Anioły” – Muzeum Regionalne w Łukowie – 2013.
 • Wystawa z okazji „Pierwszej Edycji Gali Kultury” - Lublin 2013.
 • Wystawa „...a to ludowe i polskie właśnie..." w Muzeum Regionalnym w Łukowie - 2014.
 • Wystawa rzeźby z okazji VI edycji Nocy Muzeów - Łuków 2015.
 • Wystawa z okazji 50 - lecia Łukowskiego Ośrodka Rzeźby Ludowej - 2015. (2015)
 • Wystawa „Na ludowo w Łukowie" Muzeum Regionalne w Łukowie - 2015.
 • Wystawa „...a to ludowe i polskie właśnie..." w Muzeum Regionalnym w Łukowie - 2023.


Adam i Ewa Mieczysław Gaja Łuków Ptaki Mieczysław Gaja Łuków Wjazd Jezusa Mieczysław Gaja Łuków Żniwa Mieczysław Gaja Łuków


Rzeźba ludowa jest mostem łączącym pokolenia, przenoszącym tradycje i kulturę przez wieki.