Rzeźba Ludowa

Mieczysław Gaja

Elżbieta Sadło

Elżbieta Sadło twórczyni ludowa w dziedzinie plastycznej zdobnictwa, a konkretnie tworzenia zabawek choinkowych. Jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych od 2014 roku i przekazuje swoją wiedzę i umiejętności członkom Klubu Seniora w Klimkach, co jest częścią projektu wspierającego seniorów. Była wiceprezesem Stowarzyszenia Artystów i Twórców Gminy Łuków i współpracuje z instytucjami kulturalnymi. Angażuje się w promowanie kultury ludowej poprzez udział w konkursach i warsztatach, promując tradycje takie jak zdobienie pisanki metodą batikową czy robienie zabawek i pajaków ze słomy. W 2020 roku otrzymała tytuł Kobiety Roku Gminy Łuków.

Jej działalność w tworzeniu zabawek choinkowych i ozdób z słomy, a także przekazywanie umiejętności zdobienia pisanki metodą batikową, to nie tylko kontynuacja praktyk z przeszłości, ale również ważny element edukacji nowych pokoleń. Elżbieta Sadło, działając w Klimkach i w Gminie Łuków, przekształciła lokalne tradycje w dynamiczne warsztaty dla dzieci i młodzieży, promując w ten sposób kulturę ludową regionu. Jest to przykład, jak jednostka może wpłynąć na społeczność, zachęcając do wspólnego działania i czerpania z bogactwa tradycji. W 2020 roku została uhonorowana tytułem Kobiety Roku, co świadczy o uznaniu społecznym i ważności jej pracy.

W obliczu nowoczesności, która często zaciera indywidualne cechy kultur lokalnych, działalność Elżbiety Sadło przypomina, że wartości tkwiące w tradycji mają swoje miejsce i znaczenie. Jest ona przykładem, że tradycja nie musi być reliktem przeszłości, ale żywym i dynamicznym elementem współczesności, który może inspirować, edukować i łączyć pokolenia.

Elżbieta Sadło, przez swoją działalność artystyczną i edukacyjną, przypomina nam o nieocenionym bogactwie kultury ludowej, która stanowi nie tylko spuściznę przodków, ale również żywą tkankę współczesności, oddziałującą na lokalne społeczności i ich tożsamość. Jej praca z zabawkami choinkowymi i ozdobami ze słomy jest nie tylko wyrazem artystycznym, ale także medium edukacyjnym, które przekracza granice pokoleń i kultur.

W dobie cyfryzacji i globalizacji, gdzie wiele tradycyjnych form kultury jest zagrożonych wyginięciem lub homogenizacją, działalność takich osób jest światłem w tunelu dla lokalnych społeczności. Promuje ona nie tylko zachowanie starych technik, ale i ich ewolucję, wskazując, że tradycja może iść w parze z nowoczesnością. Przez zaangażowanie w projekty takie jak "Teraz pora na seniora", gdzie przekazuje swoje umiejętności seniorom, czy też prowadzenie warsztatów dla młodzieży, tworzy most międzypokoleniowy, który jest niezbędny do zachowania dziedzictwa kulturowego.

Jako wiceprezes Stowarzyszenia Artystów i Twórców Gminy Łuków, Sadło nie tylko wpływa na lokalne społeczności, ale również na szerszą świadomość kulturalną, pokazując, że tradycje ludowe mają swoje istotne miejsce w szerokim spektrum kultury narodowej. Jej tytuł Kobiety Roku Gminy Łuków nie jest jedynie osobistym osiągnięciem, ale świadczeniem o wartości, jaką społeczność przypisuje lokalnym tradycjom i tym, którzy się ich opiekują.

Elżbieta Sadło, jako strażniczka tradycji, jest mostem łączącym przeszłość z przyszłością, zachowującym ciągłość kulturową i społeczną, co w naszych czasach jest bezcenne. Jej praca dowodzi, że sztuka ludowa wciąż ma wiele do zaoferowania, nie tylko jako estetyczne i kulturowe dziedzictwo, ale również jako narzędzie społecznej kohezji i edukacji.

PG