Rzeźba Ludowa

Mieczysław Gaja


HALINA OLĘDZKA - Łukowski ośrodek rzeźby ludowej

W dniu 8 grudnia 2020 roku zmarła Pani Halina Olędzka. Ukończyła etnografię na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowniczka naszego muzeum w latach 1956 – 1994. Od 1973 roku kierowała Działem Sztuki. Była autorką wielu wystaw sztuki ludowej organizowanych przez PME zarówno w kraju i zagranicą oraz ekspozycji monograficznych poświęconych wybitnym twórcom z kręgu sztuki ludowej.

Dała się poznać jako znakomita znawczyni zagadnień współczesnej sztuki ludowej. Podejmowała wiele tematów badawczych, owocujących wystawami i katalogami. Przygotowała opracowania dotyczące łukowskiego ośrodka rzeźby ludowej, wycinanki z Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, malarstwa na szkle oraz przedstawień Matki Boskiej Skępskiej w rzeźbie ludowej. Niezaprzeczalny i ogromny wkład włożyła w tworzenie kolekcji sztuki naszego muzeum. Współpracowała w roli eksperta z cepeliowską spółdzielnią „Kanon”.

Pobrane ze strony Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie


Halina Olędzka to ważna postać w historii rzeźby ludowej w Łukowie. Współpracowała z wieloma artystami i propagowała sztukę ludową jako ważną część dziedzictwa kulturowego Polski. Wspierała lokalnych rzeźbiarzy, pomagając im w rozwijaniu umiejętności i prezentowaniu swoich prac szerszej publiczności.

Oprócz samej twórczości artystycznej, Halina Olędzka była również aktywna w promowaniu i organizacji różnych wydarzeń kulturalnych w Łukowie, takich jak wystawy, warsztaty i inne inicjatywy, mające na celu popularyzację rzeźby ludowej.

Jej prace były prezentowane na wielu wystawach zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zdobywała liczne nagrody i wyróżnienia za swój wkład w rozwój rzeźby ludowej.

Łukowski ośrodek rzeźby ludowej, z którym była związana, stał się ważnym miejscem na mapie kultury ludowej w Polsce, gromadząc artystów, badaczy i miłośników tej formy sztuki.

Działalność Haliny Olędzkiej przyczyniła się do tego, że rzeźba ludowa z regionu Łukowa stała się znana i ceniona w całej Polsce. Jej pasja i zaangażowanie były inspiracją dla wielu młodych artystów i przyczyniły się do zachowania i rozwoju tradycji rzeźby ludowej w tym regionie.