Rzeźba Ludowa

Mieczysław Gaja


Posiedzenie Rady Muzeum nowej kadencji na lata 2022-2026

W sercu regionalnej tożsamości – Muzeum Regionalnym w Łukowie. To tu, gdzie przeszłość splata się z teraźniejszością, odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Muzeum nowej kadencji na lata 2022-2026.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady Muzeum powołanej Uchwałą nr XLVII/342/2022 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Łukowie, Starosta Łukowski Dariusz Szustek wręczył powołania, przyjęto regulamin pracy Rady Muzeum oraz dyskutowano na temat bieżącej działalności placówki.

Z powołaniem nowych członków Rady Muzeum przez Radę Powiatu Łukowskiego, otwiera się rozdział pełen nadziei i oczekiwań. Wśród nich jest Pan Marek Mojski, który jako przewodniczący poprowadzi Radę w jej misji oceny i opiniowania działalności muzealnej. Wszak, muzeum to nie tylko świątynia pamięci, ale i żywy organizm kultury, który wymaga ciągłej troski i rozwijania.

Członkowie Rady reprezentują różnorodne perspektywy: od samorządu po stowarzyszenia kulturalne i twórców ludowych. To zespół, który ma moc przekształcać muzeum w centrum kulturalne pulsujące życiem społeczności lokalnej.

Warto podkreślić, że każdy z członków wnosi ze sobą bogactwo doświadczeń i pasji, które są kluczowe dla opracowania strategii muzeum. W ich rękach leży teraz zadanie ożywienia przeszłości w sposób, który zainspiruje zarówno mieszkańców Łukowa, jak i przybyszów z daleka.

Ich rola jest nie tylko honorowa, ale przede wszystkim odpowiedzialna, gdyż to oni będą orędownikami naszej lokalnej historii i dziedzictwa. W ich decyzjach odbije się przyszłość muzeum – czy będzie ono kontynuować tradycję czy też odważy się na nowatorskie projekty, które zrewolucjonizują sposób, w jaki patrzymy na naszą lokalną historię.

Radę Muzeum Regionalnego w Łukowie powołano w składzie:

Karol Ciołek – przedstawiciel Powiatu Łukowskiego, Jerzy Siwiec – przedstawiciel Powiatu Łukowskiego, Bartłomiej Bryk – przedstawiciel Powiatu Łukowskiego, Kacper Sacharczuk – przedstawiciel Burmistrza Miasta Łuków, Grzegorz Kochański – przedstawiciel Dyrektora Muzeum Regionalnego w Łukowie, Marek Mojski – przedstawiciel Dyrektora Muzeum Regionalnego w Łukowie, Hubert Dybciak – przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej, Mieczysław Gaja – przedstawiciel Stowarzyszenia Twórców Ludowych Oddział w Łukowie, Mieczysław Zawadzki – przedstawiciel Stowarzyszenia Twórców Ludowych Oddział w Łukowie, Joanna Kapitaniuk – przedstawiciel Stowarzyszenia „Przymierze dla Ziemi Łukowskiej”, Marek Król – przedstawiciel Stowarzyszenia „Przymierze dla Ziemi Łukowskiej”.