Rzeźba Ludowa

Mieczysław Gaja


CEPELIA to Polska Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego, której historia sięga lat 40. XX wieku. Organizacja ta od samego początku swojego istnienia miała na celu promowanie i wspieranie tradycyjnego polskiego rękodzieła i sztuki ludowej, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kilka kluczowych aspektów dotyczących CEPELII:

Misja: Głównym celem CEPELII jest ochrona, promocja i rozwój tradycyjnego polskiego rękodzieła. Spółdzielnia wspiera lokalnych rzemieślników i artystów, pomagając im w sprzedaży i promocji ich produktów.

Sklepy: CEPELIA posiada sieć sklepów w całej Polsce, w których dostępne są tradycyjne wyroby rękodzielnicze, takie jak haft, ceramika, rzeźba, tkanina i wiele innych.

Promocja za granicą: Dzięki CEPELII polskie rękodzieło jest promowane i sprzedawane na całym świecie. Spółdzielnia brała udział w licznych targach, wystawach i innych wydarzeniach międzynarodowych.

Wspieranie artystów: CEPELIA nie tylko sprzedaje produkty, ale również prowadzi różnego rodzaju warsztaty, konkursy i wystawy mające na celu rozwój i promocję rękodzieła.

Ochrona dziedzictwa: Działalność CEPELII przyczynia się do zachowania tradycji i dziedzictwa kulturowego Polski, promując rękodzieło, które jest integralną częścią kultury narodowej.

Podsumowując, CEPELIA od dziesięcioleci pełni ważną rolę w promocji i ochronie polskiego rękodzieła. Jej działalność przyczynia się do zachowania tradycji, a jednocześnie wspiera lokalnych artystów i rzemieślników w ich twórczości.

PG