Rzeźba Ludowa

Mieczysław Gaja

Agnieszka Szaniawska

Agnieszka Szaniawska jest wieloletnim pracownikiem Muzeum Regionalnego w Łukowie. Jest ona kuratorem wielu wystaw muzealnych, organizatorem sesji popularnonaukowych oraz autorem licznych publikacji związanych z historią i kulturą Ziemi Łukowskiej. Jest zaangażowana w edukację kulturalną, prowadząc prelekcje i jest autorem materiałów edukacyjnych. Była prezesem i obecnie pełni funkcję wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej, współpracując z różnymi instytucjami kulturalnymi. Jej działania skupiają się na promowaniu kultury ludowej i historycznej w regionie, co obejmuje również występy w programach telewizyjnych.

W kręgach miłośników kultury, nazwisko Agnieszki Szaniawskiej jest synonimem oddania i pasji. Wernisaż rzeźb Mieczysława Gaja w Muzeum Regionalnym w Łukowie stał się nie tylko świętem sztuki, ale i sceną uhonorowania Szaniawskiej Medalem Zasłużonym dla Kultury Polskiej, co jest ukoronowaniem jej wieloletniej pracy na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego.

Ten szczególny wieczór był odzwierciedleniem całej kariery, której życie jest mozaiką sesji popularnonaukowych, wystaw i publikacji. Z każdym wygłoszonym słowem, z każdym zorganizowanym wydarzeniem, z każdą opublikowaną linią tekstu, Agnieszka Szaniawska tkwi w pamięć Ziemi Łukowskiej historię, która by inaczej mogła zaginąć w mrokach przeszłości.

Jako kurator, edukator i przewodnik po labiryncie lokalnych tradycji, nie tylko zachowuje przeszłość, ale tchnie w nią życie, czyniąc ją dostępną i zrozumiałą dla nowych pokoleń. Swoją pracą pokazuje, że historia nie jest statyczną kolekcją faktów, ale żywą narracją, która kształtuje naszą teraźniejszość i przyszłość.

Otrzymany medal jest nie tylko dowodem uznania jej osobistego wkładu, ale także przypomnieniem o ważności kultury w naszym życiu. To dzięki osobom takim jak Agnieszka Szaniawska możemy czerpać z doświadczeń przeszłości, aby lepiej zrozumieć teraźniejszość i z większą nadzieją patrzeć w przyszłość. Wernisaż rzeźb stał się zatem nie tylko okazją do celebracji sztuki, ale przede wszystkim do uznania roli, jaką kultura i jej strażnicy odgrywają w naszym społeczeństwie.

Podczas gdy reflektory wernisażu przygasną, a echa aplauzu ucichną, prawdziwe znaczenie wieczoru pozostanie niezmienne. Medal Zasłużony dla Kultury Polskiej, wręczony Agnieszce Szaniawskiej, jest nie tylko symbolem uznania, ale przede wszystkim przypomnieniem o nieustającej roli kultury w kształtowaniu naszej tożsamości narodowej. Jego blask rzuca światło na wszystkie te niezliczone godziny poświęcone na ochronę dziedzictwa, które z czasem mogłoby zostać zapomniane. Agnieszka Szaniawska, z medalem na piersi, staje się ikoną - nie tylko dla miłośników historii i kultury Ziemi Łukowskiej, ale dla każdego, kto wierzy w moc kultury jako narzędzia jednoczącego ludzi i przekraczającego granice. Niech to zakończenie będzie początkiem nowego rozdziału w jej podróży z kulturą i dla kultury, podróży, której ścieżki jeszcze długo będą odkrywane przez kolejne pokolenia.

PG