Rzeźba Ludowa

Mieczysław Gaja


DESA to nazwa dobrze znana w Polsce, szczególnie wśród miłośników sztuki. Jest to nazwa domu aukcyjnego specjalizującego się w handlu sztuką. DESA została założona w 1950 roku w Warszawie jako państwowe przedsiębiorstwo zajmujące się handlem dziełami sztuki.


Oto kilka kluczowych informacji o DESIE:

Szeroki zakres działalności: DESA zajmowała się nie tylko sprzedażą dzieł sztuki, ale również organizacją wystaw, aukcji i innymi działaniami promocyjnymi związanymi z polską sztuką.

Reputacja: Dzięki wieloletniej działalności DESA zdobyła renomę w kraju i za granicą, stając się jednym z głównych miejsc zakupu i sprzedaży polskiej sztuki, w tym malarstwa, rzeźby, grafiki oraz antyków.

Transformacja: Po transformacji gospodarczej w Polsce w latach 90. XX wieku, DESA została sprywatyzowana, a jej działalność podzielona między różne podmioty. Współczesne domy aukcyjne nawiązujące do nazwy i tradycji DESY działają na polskim rynku sztuki, organizując aukcje i wystawy.

Ważna rola w promocji polskiej sztuki: Przez lata DESA odegrała kluczową rolę w promocji polskich artystów i ich twórczości, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Podsumowując, DESA była i jest ważnym punktem odniesienia w świecie polskiej sztuki. Jej działalność miała istotny wpływ na rozwój rynku sztuki w Polsce i promocję polskich twórców na arenie międzynarodowej.

PG