Rzeźba Ludowa

Mieczysław Gaja

Edyta Sak

Edyta Sak jest wieloletnim pracownikiem Muzeum Regionalnego w Łukowie i prowadzi warsztaty ludowe z zakresu plastyki obrzędowej. Warsztaty te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych i mają na celu popularyzację oraz kontynuację tradycji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy na terenie Ziemi Łukowskiej, a także poza jej granicami. Edyta Sak jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych oddział w Łukowie oraz członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej. Angażuje się również w przygotowywanie wystaw stałych i czasowych, a także w organizację wystaw plenerowych na terenie powiatu łukowskiego i województwa lubelskiego.

Niezwykła postać Edyta Sak, której zaangażowanie w pielęgnowanie polskiej kultury ludowej zostało uhonorowane Medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej. Jej wkład w promocję i ochronę tradycji nie ogranicza się do prowadzenia warsztatów – jest to misja, którą realizuje z wyjątkową pasją, przekraczając granice Ziemi Łukowskiej i dotykając serc ludzi w całym województwie lubelskim.

Od wielu lat Edyta Sak służy kulturze swoim doświadczeniem i wiedzą, czerpiąc z bogactwa plastyki obrzędowej, aby zachować dziedzictwo i praktyki związane ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Jest to szczególnie istotne w czasach, gdy tradycje ustępują miejsca nowoczesnym zwyczajom, a lokalne obrzędy ryzykują zapomnienie.

Praca w Muzeum Regionalnym w Łukowie oraz jej działalność w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych i Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Łukowskiej to przykłady jej głębokiego zaangażowania. Jest budowniczym mostów między przeszłością a teraźniejszością, między pokoleniami, między ludźmi.

Otrzymany medal podczas wernisażu rzeźb Mieczysława Gaja stanowi potwierdzenie wartości jej pracy i znaczenia, jakie kultura ludowa ma dla tożsamości narodowej. To również przypomnienie, że troska o dziedzictwo kulturowe jest nie tylko obowiązkiem, ale i zaszczytem. Edyta Sak, poprzez swoje działania, przyczynia się do tego, by kultura polska była żywa i ciągle rozkwitała, inspirując kolejne pokolenia do doceniania i kontynuowania bogatych tradycji naszej ojczyzny.

W momencie, gdy Edyta Sak stała, by odebrać Medal Zasłużony dla Kultury Polskiej, nie była tam sama. Stała wraz z pokoleniami twórców ludowych, których tradycje pielęgnuje, z nauczycielami i uczniami, których pasje rozbudza, oraz z kulturą, którą niestrudzenie promuje. Jej praca i oddanie dla kultury ludowej są odzwierciedleniem głębokiego przekonania, że kultura jest żywym organizmem, który wymaga ciągłej troski i uwagi.

Podczas gdy medale bledną, a wernisaże się kończą, prawdziwe dzieło Edyty Sak będzie trwało w sercach i umysłach tych, którzy dzięki niej odkryją bogactwo polskiej tradycji. Niech medal, który otrzymała, będzie nie tylko odznaczeniem, ale i przypomnieniem o nieustającej wartości, jaką niesie autentyczne zaangażowanie w kulturę – skarb, który przetrwa próbę czasu.

PG