Rzeźba Ludowa

Mieczysław Gaja

Srebrny Krzyż Zasługi


"Srebrny Krzyż Zasługi" to polskie odznaczenie państwowe, które zostało ustanowione w 1923 roku w celu nagradzania obywateli za zasługi dla państwa i społeczeństwa. Może być przyznawane zarówno osobom cywilnym, jak i wojskowym.

Srebrny Krzyż Zasługi jest jednym z trzech krzyży w tej kategorii, obok Złotego Krzyża Zasługi oraz Brązowego Krzyża Zasługi. Odznaczenie to jest przyznawane za działania na rzecz dobra wspólnego czy osiągnięcia w różnych dziedzinach życia.

W hierarchii polskich odznaczeń państwowych, Srebrny Krzyż Zasługi zajmuje miejsce między Brązowym Krzyżem Zasługi a Złotym Krzyżem Zasługi.

Wzór odznaczenia przedstawia równoramienny krzyż z promieniami między ramionami, a na jego awersie znajduje się herb Polski.

W historii Polski, przepisy dotyczące odznaczania Krzyżem Zasługi były kilkukrotnie zmieniane, a sam wygląd odznaczenia ewoluował. Warto jednak podkreślić, że odznaczenie to od lat stanowi ważny element systemu odznaczeń państwowych w Polsce, podkreślający zasługi jednostek dla kraju.