Rzeźba Ludowa

Mieczysław Gaja

Odznaka „Zasłużony dla kultury polskiej”


Odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej” to polskie odznaczenie państwowe przyznawane osobom, które wyróżniły się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej czy upowszechniania kultury. Jest to forma uznania i docenienia za zasługi dla kultury narodowej Polski.

Odznaka została ustanowiona w 1969 roku i jest przyznawana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Może być przyznana zarówno obywatelom Polski, jak i cudzoziemcom, którzy przyczynili się do promowania kultury polskiej za granicą.

Kryteria przyznawania tej odznaki są różnorodne i obejmują różne dziedziny kultury, takie jak literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr, film, działalność edukacyjna i naukowa związana z kulturą, a także ochrona dziedzictwa kulturowego.

Osoba uhonorowana tą odznaką otrzymuje specjalny dokument potwierdzający nadanie odznaki oraz samą odznakę, która jest w formie odlewanej w metalu i emaliowanej.