Rzeźba Ludowa

Mieczysław Gaja

Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis

Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – polski medal nadawany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobie lub instytucji wyróżniającej się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Medal nadawany jest w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego[1].

Medal jest odznaczeniem szczególnie prestiżowym, honorującym wybitne zasługi na polu kultury. Jest wyższy rangą niż odznaka honorowa Zasłużony dla Kultury Polskiej, która zastąpiła dawną odznakę Zasłużony Działacz Kultury.

Minister nadaje medal z własnej inicjatywy lub na wniosek innych ministrów lub kierowników urzędów centralnych, rektorów szkół wyższych, marszałków województw, wojewodów, władz statutowych ogólnopolskich organizacji społecznych lub stowarzyszeń prowadzących statutową działalność kulturalną, kierowników placówek dyplomatycznych lub konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Medal wykonany jest z tombaku, ma kształt kwiatu o różnych wymiarach, w zależności od klasy. Na awersie znajduje się wizerunek orła w koronie, na rewersie zaś twarz kobiety z wieńcem laurowym, nad którą widnieje półkolisty napis "Gloria Artis".


Gaja Mieczysław - twórczość ludowa - data przyznania - 2019.11.07 - kolor - Srebrny

Gaja Mieczysław - twórczość ludowa - data przyznania - 2014.04.30 kolor - Brązowy


Rzeźbiarz Mieczysław Gaja został uhonorowany Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze - Gloria Artis. To najwyższe resortowe odznaczenie, przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, łukowskich rzeźbiarz odebrał podczas XIV Zjazdu Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Zjazd odbywał się 28 maja 2014 r. w Lublinie. 

Gloria Artis Gaja Mieczysław

W zjeździe uczestniczyli przedstawiciele Oddziału Łukowskiego STL w składzie: Mieczysław Gaja i Mieczysław Zawadzki – rzeźbiarze, Longin Kowalczyk – były dyrektor Muzeum Regionalnego w Łukowie i jednocześnie członek Rady Naukowej STL Sekcji Sztuki Ludowej oraz Dyrektor Muzeum Regionalnego w Łukowie Grzegorz Osial.

Medal brązowy Gloria Artis Gaja MieczysławW dniu 29.11.2019 r. w Muzeum Regionalnym w Łukowie odbył się plener rzeźbiarski  pt "Rzeźba Ludowa Dawniej i Dziś" i warsztaty rzeźbiarskie pt "Przyroda Polski w Twórczości Ludowej" oraz zjazd Stowarzyszenia Twórców Ludowych podczas którego Mieczysław Gaja został uhonorowany Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze - Gloria Artis.


Srebrny medal Gloria Artis Gaja Mieczysław Łuków