Rzeźba Ludowa

Mieczysław Gaja

Twórczość Mieczysława Gaja jest ściśle związana z Łukowskim Ośrodkiem Rzeźby Ludowej, jest jej wybitnym przedstawicielem. Z rzeźbą zetknął się w 1975r po zawarciu związku małżeńskiego z córką (Czesławą) znakomitego rzeźbiarza Wacława Suski i od teścia przejął umiejętność rzeźbienia, która stała się jego życiową pasją.


W 1976r osiągnął pierwszy sukces w konkursie „Twórczość ludowa – kroniką polskiej wsi „uzyskując II nagrodę. Wielki zapał, umiejętność rzeźbienia i pierwsze sukcesy stały się życiową pasją młodego artysty. Następne lata to okres wytężonej pracy twórczej, ale też błyskotliwej kariery w dziedzinie rzeźby ludowej.

Grajek

Prace swoje wykonuje z jednego bloku drewna. Są to przeważnie całe kompozycje budowane na kilku planach. Dekoruje je motywami roślinnymi i zwierzęcymi oraz bogatą polichromią. Tworzy rzeźby, płaskorzeźby o tematyce sakralnej tj. szopki, postacie świętych, sceny biblijne. Rzeźby różnej wielkości, bogato zdobione.


Wykonane prace przedstawiają folklor wsi polskiej jak: wesela, jarmarki, kapele wiejskie, żniwiarze, kosiarze, zbieranie owoców, miodu, kobiety wiejskie przy pracach w domu, ogrodzie, polu i sadzie. Ważną rolę odgrywa w jego twórczości tematyka przyrodnicza: różnorodne zwierzęta, ptaki, drzewa i rośliny.


Śmiałe rozwiązania plastyczne w budowaniu kompozycji, swobodne operowanie gamą środków artystycznych oraz inwencja twórcza stawiają go w czołówce polskich rzeźbiarzy ludowych a jego prace stanowią ważny wkład w dorobek naszej ludowej i narodowej kultury.

Tworzy pod wpływem pasji i zamiłowania. Jest to działanie z potrzeby serca ugruntowane tradycjami rodzinnymi.


Ciągle doskonaląc swój warsztat twórczy, bierze udział w licznych wystawach i konkursach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich, licznych festiwalach i targach sztuki ludowej, uzyskując wiele czołowych nagród i wyróżnień.


Wystawy jego prac w muzeach i galeriach polskich oraz zagranicznych to wielka satysfakcja dla twórcy. Jego prace zakupiły do swoich zbiorów liczne muzea krajowe i zagraniczne oraz prywatni kolekcjonerzy.


Prace Mieczysława Gaja charakteryzują się różnorodną tematyką i indywidualnym sposobem kształtowania postaci i scen, bogatą polichromią. Posiada własny styl i jego prace są łatwo rozpoznawalne spośród rzeźb innych twórców łukowskiego ośrodka.

Jezus Frasobliwy

W 1982r został przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia Twórców Ludowych.


Od 1995r jest członkiem Zarządu najpierw Siedleckiego, potem Łukowskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych, a od 2009r jego Prezesem. Członek Rady Muzeum przy Łukowskim Muzeum Regionalnym na kadencję 2014 - 2018r.


Wyrazem uznania dla jego twórczości artystycznej jest prestiżowa Nagroda Artystyczna Młodych im. Stanisława Wyspiańskiego w roku 1987, co dla młodego twórcy było zaszczytem i wyróżnieniem.


W roku 2011r otrzymał nagrodę okolicznościową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 2005r, 2009r, 2014r Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


W 2006r otrzymał Medal Czterdziestolecia Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Nad Wisłą za szlachetną pełną pasji i poświęcenia pracę.


Za całokształt pracy twórczej został odznaczony w 2001r „Srebrnym Krzyżem Zasługi”.


W 2010r odznaczony „Złotym Krzyżem Zasługi” i  odznakę „Zasłużony dla kultury polskiej”. Otrzymał nagrodę „Kulturalną Województwa Lubelskiego” w dziedzinie twórczości artystycznej oraz „Medal za zasługi dla Ziemi Łukowskiej” w dziedzinie promocji Powiatu Łukowskiego.


W 2014r uznaniu zasług dla kultury ludowej otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Nagrodę imienia Oskara Kolberga" i Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Otrzymał w 2014r od Marszałka Województwa Lubelskiego Odznakę Honorową "Zasłużony dla Województwa Lubelskiego".

Aniołek

W 2015r otrzymał statuetkę "Ambasadora Kultury Miasta Łuków 2015" w uznaniu zasług dla miasta Łuków - 2015r.


W 2016r otrzymał Statuetka "Łukowskiego Złotego Niedźwiedzia" - w uznaniu zasług dla miasta Łuków, oraz Statuetkę Wspólnoty Łukowskiej "Człowiek Roku 2015".


Zamiłowanie do twórczości ludowej stara się przekazać młodszemu pokoleniu, prowadząc w Łukowie Szkółkę Rzeźbiarską i polaryzując rzeźbę ludową wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Nie ukrywa swoich tajemnic warsztatowych, ucząc trudnej sztuki rzeźbienia młodych adeptów, przy zachowaniu treści i formy rzeźby ludowej własnego regionu. 


Jest współ założycielem Szkółki Rzeźbiarskiej istniejącej przy Łukowskim Ośrodku Rzeźby Ludowej w Łukowie. Od 1994r prowadzi w „szkółce rzeźbiarskiej” warsztaty rzeźbiarskie z utalentowaną młodzieżą, w celu przekazania im praktycznych umiejętności rzeźbienia w drewnie.


W 2007r prowadził w Warszawie warsztaty rzeźbiarskie w ramach programu „Ścieżki tradycji” oraz warsztaty w ramach Letniej Szkoły Rzeźby Ludowej w Lublinie w 2010r.

Grajek

Celem działalności szkółki jest wyszukiwanie młodych talentów, kształtowanie ich umiejętności, organizowanie przeglądu dorobku twórczego młodzieży, upowszechnianie osiągnięć twórczych oraz przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze ludowej, przy zachowaniu tradycyjnej treści i formy rzeźby ludowej regionu łukowskiego.


Za pracę z młodzieżą w „szkółce rzeźbiarskiej” jako opiekun otrzymał w konkursie „Sztuka Ludowa Południowego Podlasia” w roku 1998 nagrodę specjalną za wzbogacenie współczesnej sztuki ludowej naszego regionu o nowe wartości artystyczne, a w 1999r również nagrodę specjalną za propagowanie tradycyjnej rzeźby ludowej wśród młodzieży szkolnej oraz wiele podziękowań za prowadzone pokazy rzeźbienia i warsztaty rzeźbiarskie w Pracowni Rzeźbiarskiej w Łukowie oraz w  szkołach podstawowych, gimnazjalnych Łukowa i okolic oraz w Lublinie i  Warszawie.


Pokazy takie odbywały się w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Łukowa oraz Dębowicy, Świdrach, Czerśli, Aleksandrowie, Zagoździu i w Pracowni Rzeźbiarskiej w Łukowie. 


W ramach współpracy ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi urządza krótkotrwałe wystawy swoich prac połączone z pokazem rzeźbienia i komentarzem na temat tradycyjnej rzeźby ludowej, dlatego też stworzył własną szkołę twórczą i skupia wokół siebie grono młodzieży, której przekazuje swoje umiejętności i podstawowe prawdy o rodowodzie polskiej kultury ludowej i narodowej.


Wesele