Rzeźba Ludowa

Mieczysław Gaja

Ś.P. Czesława Gaja

Przeżywszy lat 65 zmarła 13.10.2016 w Łukowie


Żona twórcy ludowego Mieczysława Gaja, która od początku jego działalności prawie 40 lat wspólnie wykonuje rzeźby, on głównie rzeźbi a ona maluje, nadając im artystyczny wygląd i niepowtarzalną kolorową polichromię. Jest wielkim wsparciem i pomocą w jego działalności twórczej, oddaną współpracownicą i współtwórczynią sukcesów męża. 

Ponad piętnaście lat prowadziła warsztaty w Szkółce Rzeźbiarskiej w Łukowie dla dzieci i młodzieży szkolnej, oraz warsztaty w Muzeum Etnograficznym w Warszawie, ucząc młodzież i dorosłych twórców malowania rzeźb. 

Działalność społeczna Czesławy Gaja w popularyzacji i upowszechnianiu sztuki ludowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej regionu łukowskiego, ma duże znaczenie w dla rozwoju twórczości ludowej wśród młodego pokolenia. Brała udział w wielu kiermaszach i targach sztuki ludowej w kraju. 

Od 1994r szczegółowo dokumentuje działalność Szkółki Rzeźbiarskiej w Łukowie. Powstała bogata kolekcja fotograficzna zdjęć z prowadzonych pokazów i warsztatów rzeźbiarskich w Pracowni Rzeźbiarskiej w Łukowie. Od 2009r dokumentuje i opracowuje merytoryczną działalność Oddziału STL w Łukowie. 

Czynnie, aktywnie i z wielkim zaangażowaniem uczestniczy we wszystkich wydarzeniach kulturalnych Łukowskiego Ośrodka Rzeźby Ludowej i Stowarzyszenia Twórców Ludowych Oddział w Łukowie, oraz działalności edukacyjnej w Szkółce Rzeźbiarskiej w Łukowie, przyczyniając się do ich popularyzacji.

Więcej na stronie Czesława Gaja - nie tylko cień, ale i barwa wielkiego rzeźbiarza


Czesława Gaja Łuków